PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSIELCU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 1. Dziecko przychodzi do szkoły bez objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura itp.).
 2. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna dziecka do codziennego porannego pomiaru temperatury.
 3. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego wchodzą do budynku szkoły w maseczkach, wejściem głównym (nazywanym Sektor B) w godzinach od 7:30-8:00, przebierają się w szatni, dezynfekują dłonie i kierują się prosto do swojej sali.
 4. Dzieci po wejściu do sali zajmują swoje stałe stanowiska pracy, nie podają sobie rąk na powitanie.
 5. Uczniowie w klasie (w miarę możliwości) cały czas próbują zachować między sobą dystans, nie pożyczają od siebie przyborów oraz pamiętają o częstym myciu rąk, niedotykaniu ust
  i nosa.
 6. Uczniowie pamiętają, by spożywać tylko własne jedzenie i picie.
 7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły własnych zabawek oraz niepotrzebnych rzeczy.
 8. Dzieci spożywają obiad w ustalonym czasie, zachowując dystans i odpowiednie zasady higieny.
 9. Dzieci nie przynoszą do szkoły wyprawek. Zakupione materiały przechowują w domu i w razie potrzeby przynoszą do szkoły.
 10. Ćwiczenia, książki do czytania oraz zeszyty (1 w kratkę, 1 w linię) cały czas noszą w plecakach.
 11. Przerwy są regulowane przez nauczyciela. Uczniowie spędzają je w swojej klasie, na podwórku szkolnym lub boisku.
 12. Po zakończeniu lekcji uczniowie odprowadzani są do szatni. Dzieci opuszczają budynek szkoły wejściem głównym. Rodzice odbierający dzieci ze szkoły, czekają przy wejściu głównym (Sektor B), sygnalizując swoje przyjście dzwonkiem.

 

KLASY 1-3

 1. Dziecko przychodzi do szkoły bez objawów chorobowych ( katar, kaszel, gorączka).
 2. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna do codziennego, porannego pomiaru temperatury dziecka.
 3. Dzieci wchodzą do budynku szkoły w maseczkach wejściem głównym (Sektor B) od godz. 7:30 do godz. 8:00. Wchodząc dezynfekują dłonie, schodzą do szatni, przebierają się, ponownie dezynfekują dłonie i udają się niezwłocznie do swoich sal.
 4. Uczniowie po wejściu do sali nie podają sobie rąk na powitanie i zajmują swoje stałe miejsca w ławkach.
 5. W klasie uczniowie zachowują dystans, nie pożyczają od siebie przyborów, pamiętają o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji, zasłaniają usta podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania ust, oczu i nosa. Opuszczając ławkę ( np.: przy wyjściu do toalety, biblioteki, itp.) zawsze zakładają maseczkę.
 6. Uczniowie nie przynoszą ze sobą do szkoły wyprawek szkolnych (takich jak: blok, papier kolorowy, plastelina, farby) – zakupione materiały przechowują w domu i na zapowiedź nauczyciela przynoszą je do szkoły. Nie przynoszą również zabawek oraz innych niepotrzebnych na zajęciach rzeczy.
 7. Uczniowie spożywają tylko własne jedzenie i picie.
 8. Uczniowie spożywają obiad w ustalonym czasie zachowując dystans i odpowiednie zasady higieny i bezpieczeństwa.
 9. Podręczniki, ćwiczenia i zeszyty uczniowie noszą w plecaku, nie ma możliwości pozostawienia ich w klasie.
 10. Przerwy są regulowane przez nauczyciela, uczniowie spędzają je w swoich salach, na podwórku lub boisku szkolnym.
 11. Po zakończeniu lekcji uczniowie w maseczkach oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa odprowadzani są do szatni, następnie opuszczają budynek szkoły wejściem głównym (Sektor B), gdzie są odbierani przez rodziców. Rodzice, którzy odbierają dzieci czekają przy wejściu do szkoły (Sektor B).

 

Klasy 4-8

 1. Uczeń na teren szkoły wchodzi w maseczce. Maseczki obowiązują w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnie, korytarze, toalety). Uczeń może zdjąć maseczkę dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. W wyjątkowej sytuacji prosimy o przywołanie pracownika przy pomocy dzwonka.
 2. Uczeń przychodzi do szkoły bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka).
 3. Zobowiązuje się rodzica do codziennego, porannego pomiaru temperatury.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi sektorami:
 • klasy 4 – 6 (sektor A- wejście do budynku starej szkoły, obok pizzerii „Staff”),
 • klasy 7-8 (sektor C – wejście od kuchni).

Wchodząc do szkoły uczniowie dezynfekują ręce i udają się do szatni. Przed wejściem do sali lekcyjnej ponownie dezynfekują dłonie.

 1. Szkoła została podzielona na segmenty. Uczniowie są zobowiązani do poruszania się w ich obrębie z zachowaniem dystansu i dostosowywania do poleceń nauczyciela dyżurującego.
 2. W klasie uczniowie zachowują dystans, nie pożyczają przyborów oraz pamiętają o częstym myciu rąk i dezynfekcji. Nie dotykają okolic ust, nosa i oczu. Spożywają tylko własne jedzenie i napoje.
 3. Uczniowie korzystający ze stołówki spożywają obiad według ustalonego harmonogramu.
 4. Nie ma możliwości pozostawiania w szkole podręczników oraz przyborów szkolnych.
 5. Uczniowie opuszczają teren szkoły niezwłocznie po zakończeniu lekcji ustalonymi wyjściami.