Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – harmonogram wypłat

Ogłaszam, że działalność Szkolnej Kasy Oszczędności zostaje zawieszona na czas nieokreślony i nie będzie można dokonywać wpłat na książeczki SKO. Jednocześnie informuję, że uczniowie, którzy mają zgromadzone oszczędności będą mogli wypłacić pieniądze według harmonogramu. Wypłaty do 100 zł będzie mógł dokonać uczeń samodzielnie, a powyżej tej kwoty osobiście rodzic lub dziecko – tylko z pisemną zgodą rodzica. Pytania proszę kierować przez e – dziennik.

Opiekun SKO – Jolanta Bekas

Harmonogram wypłat z SKO

Wypłata oszczędności z książeczek będzie się odbywać w środy i piątki od godziny 7.30 – 8.00 w sali nr 5.

Uczeń danek klasy, który jest członkiem SKO przychodzi do sali nr 5 (naprzeciwko biblioteki) z własnym długopisem, w maseczce oraz z książeczką SKO. Jeżeli wypłaty dokonuje rodzic, to proszony jest o wejście do szkoły wejściem bocznym (obok pizzerii Staff). Jeżeli uczeń zgubił książeczkę, to przychodzi do opiekuna SKO i to zgłasza.

W obu przypadkach należy zachować procedury: maseczki, odstęp, dezynfekcja rąk. W sali może przebywać jedna osoba wypłacająca oszczędności. Pozostałe czekają przed klasą, zachowując odstęp.

16.09. oraz 18.09.2020 r. – klasy IIa b i III a b

23.09. oraz 25.09.2020 r. – klasy 4a i 4b

30.09. oraz 02.10.2020 r. – klasy 5, 6a i 6b

7.10.2020 r. – pozostałe klasy

Jeżeli w danym terminie uczeń nie zdąży wypłacić pieniędzy, to przychodzi w następnym terminie. Pierwszeństwo mają rodzice z danej klasy. 

W przypadku braku gotówki (wypłacane przez uczniów duże kwoty) termin wypłaty zostanie przesunięty do czasu podjęcia gotówki z banku.