Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

                               Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty

        Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy realizują i wspierają proces edukacji dzieci i młodzieży.

Nauczycielom, Wychowawcom oraz pracownikom administracyjno – obsługowym życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości
w przekazywaniu wiedzy i kszta
łtowaniu postaw młodego pokolenia oraz satysfakcji z osiągniętych wyników. Dziękuje Państwu  za zaangażowanie, gotowość do podejmowania nowych wyzwań i otwartość na odkrywanie uczniowskich pasji.

 Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia, wytrwałości i radości z wykonywanej pracy.

 Dyrektor szkoły

 Halina Stec