PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły za zakup instrumentów muzycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach z edukacji muzycznej w klasach I-III.