SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY – MOJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Konkurs realizowany jest w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”. 

  1. Cele konkursu: Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, noszenia znaczków oraz kamizelek odblaskowych.
  • Odbiorcy: Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Karola Szymanowskiego w Osielcu.    
  • Zasady udziału w konkursie: Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej (kolaż, rysunek, plakat, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka itp.) zgodnie z tematem konkursu. Pracę należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa. 
  • Ocena komisji: Komisja oceniając prace, będzie brała pod uwagę estetykę pracy, sposób wykonania, samodzielność, sposób ujęcia tematu konkursu, oryginalność. 
  • Przebieg konkursu: 

Do 17 października 2022 r. – należy dostarczyć pracę konkursową do p. Jakuba Grucy.

24 października 2022 r.- ogłoszenie wyników na tablicach ogłoszeń. 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!