Program realizowany w zerówce. Zajęcia realizowane przez p. A. Sajbor. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego w najmłodszym wieku stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antytytoniowych u dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.