W ramach nowego projektu w naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia dla dzieci z klas 1-3 oraz 4-6:
Teatralno-medialne (zajęcia artystyczne),
Wyrównawcze-j.polski (warsztaty z zakresu sztuki pięknego wysławiania się, prowadzenia kulturalnej dyskusji, lapbooki ortograficzne),
Zajęcia z j.angielskiego (zajęcia przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty – zajęcia na tabletach),
Wyrównawcze z matematyki (zajęcia utrwalające zdobytą wiedzę, rozwijające nowe umiejętności, uczące logicznego myślenia),
Koło informatyczne – robotyka (dzieci pracują z robotami VEX IQ i SkriBot),
Plastyczno-medialne (wykonywanie matrycy w technice linorytu, malowanie obrazów przy użyciu wahadła Faucoult),
Zajęcia – wsparcie pedagogiczno-logopedyczne.