DOFINANSOWANIE DLA SZKOŁY W OSIELCU

Gmina Jordanów otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Środki finansowe przyznane dla Gminy Jordanów to 90.000 zł.

Projekt jest w 100% dofinansowany, w tym z Unii Europejskiej 85% i Budżetu Państwa 15%.Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach realizowanego w 2022 r. przez Województwo Małopolskie projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant 2 – Szkoła Podstawowa w Osielcu biorąca udział w konkursie dotacyjnym jako jedyna w powiecie suskim została zakwalifikowana do dofinansowania na zakup sprzętu. Szkoła ta zostanie też objęta wszechstronnym wsparciem metodycznym w ramach projektu HUMINE, w którym nauczyciele wezmą udział w kilkunastu szkoleniach metodycznych i placówka po wdrożeniu programu transformacyjnego stanie się tzw. Szkołą modelową w powiecie suskim. Odnośnik do projektu – https://humine.pl/

Przez kolejne dwa lata szkolne pod okiem ekspertów zostaną przeprowadzone modernizacyjne zmiany, które będą dotyczyć dydaktyki, organizacji szkoły i zakupu infrastruktury cyfrowej.W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną zakupione wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie m.in. drukarki 3D, pracownia STEAM, 10 laptopów, komplet okularów do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zasobów wirtualnej rzeczywistości, robotów edukacyjnych mające na celu wprowadzenie elementów nauczania metodą STEAM, czyli edukacyjnego podejścia do uczenia się, które wykorzystuje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu.

Uczniowie będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne i zdobywać nowe kompetencje.