ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
mgr Angelika Sajbor

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Bożena Czaja
mgr Grażyna Firek
mgr Kinga Klimasara
mgr Paulina Kosek
mgr Renata Nogaj
mgr Barbara Kościelniak

JĘZYK POLSKI
mgr Małgorzata Gębala-Pomietło
mgr Iwona Bednarczyk
mgr Iwona Nieckula
mgr Barbara Kościelniak

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Katarzyna Filipiak
mgr Krzysztof Matulak

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Kinga Klimasara

HISTORIA
mgr Iwona Nieckula
mgr Bożena Czaja
mgr Iwona Bednarczyk

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Iwona Nieckula

MATEMATYKA
mgr Monika Stachnik
mgr Anna Drobny
mgr Jolanta Bekas

CHEMIA
mgr Monika Stachnik

FIZYKA
mgr inż. Dariusz Rączka

GEOGRAFIA
mgr Małgorzata Gach

PRZYRODA
mgr Krzysztof Ciurej

INFORMATYKA
mgr inż. Iwona Nowak
mgr Jolanta Bekas

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr inż. Dariusz Rączka

RELIGIA
mgr Maria Maciążka
ks. mgr Tadeusz Tokarz

WF
mgr Danuta Biedrawa
mgr Jacek Stróżak

MUZYKA/PLASTYKA
mgr Barbara Wolska

TECHNIKA
mgr Monika Stachnik

ZAJĘCIA SZACHOWE

mgr Jakub Gruca

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
mgr Małgorzata Gębala-Pomietło
mgr Iwona Bednarczyk

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Małgorzata Janota-Palusińska

ŚWIETLICA
mgr Kinga Klimasara

BIBLIOTEKA
mgr Agata Kurek