RYS HISTORYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIELCU

Szkoła Podstawowa im.Karola Szymanowskiego w Osielcu

Historia naszej szkoły rozpoczyna się w XIX wieku. Do 1891 roku była szkołą jednoklasową. Stopniowo rozwijała się, powiększając liczbę klas – w 1891 r została przekształcona na szkołę dwuklasową. Stałym nauczycielem kierującym szkołą był Jan Bieleń. Od 1900 r zaczęto uczyć w trzeciej sali przy kościele. 1 IX 1901 r dotychczasowy kierownik Jan Bieleń został przeniesiony do Podgórza, a zastępczynią kierownika została Jadwiga Misiewicz. 1 VIII 1902 r stałym kierownikiem szkoły został mianowany Piotr Rabczyński, który współpracował wówczas z czterema nauczycielami. Na naukę codzienną uczęszczało 248 uczniów, na naukę uzupełniającą 51 uczniów, do szkoły średniej uczęszczał 1 chłopiec. W czerwcu 1904 r dach szkoły podbito nowymi gontami. 1 I 1911 r Rada Szkolna Krajowa we Lwowie przekształciła szkołę na 4 – klasową mieszaną, którą w dalszym ciągu kierował Piotr Rabczyński. Grono nauczycielskie zostało poszerzone o dwóch nauczycieli. W 1914 r., w czasie wakacji, wybuchła wojna europejska. Z grona nauczycielskiego poszedł na wojnę Stanisław Filipowski. Dzieci uczył tylko Piotr Rabczyński, lekcje odbywały się w jednej klasie, ponieważ w budynku stacjonowało 250 żołnierzy. Wszystko powróciło do normy dopiero we wrześniu 1915 r.

W dniach 30 IX – 13X 1918 zamknięto szkołę z powodu panującej w gminie epidemii czerwonki i grypy hiszpanki. 3 II 1945 roku po wyzwoleniu rozpoczęła się nauka szkolna z polskim programem nauczania z 1939 roku. W styczniu 1925 roku szkołę zreorganizowano na 7-klasową. W roku szkolnym 1930/31 po 27 latach pracy w szkole dyrektor Piotr Rabczyński przeszedł w stan spoczynku. Nowym kierownikiem szkoły został Bronisław Preidl. W roku szkolnym 1933/34 stałym kierownikiem szkoły został Jan Broczkowski. 22 V 1934 roku po 25 latach starań rozpoczęto budowę nowej szkoły. 23 V 1934 ruszyło kopanie fundamentów. 15 VII 1934 roku został poświęcony kamień węgielny pod nowy budynek szkolny 18 I 1940 roku zarządzeniem Szkolnego Inspektoratu w Nowym Targu została usunięta z nauczania nauka historii, geografii politycznej i nauka pieśni patriotycznych. Polecono złożyć do gmin posiadane przez dzieci książki do historii, geografii i nauki języka polskiego. 3 II 1945 roku rozpoczęła się nauka szkolna z polskim programem nauczania z 1939 roku. 3 V 1940 roku kierownikiem szkoły został Władysław Onufryjuk. W czasie działań wojennych budynek został zdewastowany. 

We wrześniu 1953 roku kierownikiem szkoły został mianowany Jerzy Masłowski. Po 3 latach przeszedł do władz powiatowych w Suchej Beskidzkiej. 1 IX 1956 roku kierownikiem szkoły zostal Tadeusz Kukla. Z jego inicjatywy została zorganizowana Biblioteka Gromadzka, Świetlica Gromadzka, był założycielem Szkoły Podstawowej nr 2 w Górnym Osielcu. 2 IX 1968 roku kierownikiem szkoły został mianowany Józef Rączka. Po roku pracy przeszedł do Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Suchej Beskidzkiej. We wrześniu 1969 roku kierownikiem szkoły został Zdzisław Zawada. Szkoła już wtedy posiadała 16 oddziałów, w których na dwie zmiany uczyło się 417 dzieci. 28 III 1971 roku odbyła sie uroczystość nadania szkole imienia Karola Szymanowskiego. We wrześniu 1991 roku nowym dyrektorem została wybrana drogą konkursu pierwsza w historii kobietę – nauczyciel mgr Halina Stec. 10 IV 1996 rozpoczęto przygotowanie placu na rozbudowę szkoły. Dnia 15 lutego 1999 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku szkolnego. W 2000 roku rozpoczęto budowę hali sportowej. Obecnie wyposażenie szkoły jest bardzo nowoczesne i umożliwia właściwy rozwój dzieci i młodzieży. W styczniu 2003 r. odbyło się uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej W roku szkonym 2003/04 wyremontowano dodatkowe pomieszczenia, dzięki temu wszystkie klasy mogą uczyć się na jedną zmianę.Od czasu oddania do użytku nowej szkoły, zarządcy udoskonalają ją, do roku 2019 zostało wyremontowanych większość sal szkolnych, zlikwidowano gimnazjum.Obecna Szkoła Podstwaowa jest wyremontowana, znajdziemy w niej dużo nowośći naukowo-technicznych