W listopadzie br. szkoła na drodze konkursowej zakwalifikowała się do projektu „HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej”. W ramach tego projektu otrzymała bardzo nowoczesny sprzęt edukacyjno – informatyczny za kwotę 90 tys. złotych. Otrzymała również od Gminy Jordanów dodatkowe środki finansowe niezbędne do modernizacji sieci wi-fi – warunku bezawaryjnego korzystania z tego nowoczesnego sprzętu przez wszystkich  nauczycieli i uczniów. Otrzymany w projekcie sprzęt umożliwi zastosowanie na zajęciach nowoczesnych metod nauczania i wprowadzenie nauczania przez doświadczenie jak: symulacje biznesowe, interaktywne testy sprawdzające wiedzę, robotykę, wydruk 3D, symulacje graficzne i wiele innych.

Udział w tym ważnym, ale i trudnym wydarzeniu pozwoli szkole na wykonanie ogromnego „skoku”
w nowoczesność. Jest też wyzwaniem dla kadry pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele w okresie od listopada 2022r. do czerwca 2023r. będą musieli przejść bardzo intensywne szkolenia, łącznie z przygotowywaniem na zajęcia szkolne wielu materiałów interaktywnych.

Należy dodać, że projekt Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE jest elementem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietem Edukacyjnym utworzonym w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” i  stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w czasie pandemii pilne i strategiczne potrzeby wsparcia oświaty w regionie. O jego powołaniu zdecydowali w połowie maja 2020r. wspólnie: Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty i Wojewoda Małopolski.

Organizatorem i operatorem HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.