Realizacja programu trwała od października do maja. W ciągu miesiąca należało wykonać komiks, logo, plakat, piosenkę lub wiersz, a ostatniego dnia miesiąca cała klasa miała się ubrać w kolor danego miesiąca. Kolor i tematyka była związana z owocem lub warzywem danego miesiąca. Uczniowie klas 5.,6.,7. dość aktywnie pracowali zwłaszcza na początku, niestety okres zdalnej i hybrydowej nauki pokrzyżował realizacje projektu. Mimo tego udało się doprowadzić projekt do końca. Najaktywniej pracowała klasa 6., wobec tego została nagrodzona, a nagrodę ufundował Komitet Rodzicielski.