W 2017 roku Biblioteka Zespołu Szkół w Osielcu przystąpiła do Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa. Obejmuje on swoim zasięgiem najważniejsze obszary powiązane z czytelnictwem i obecnością książki na rynku. Istotnym elementem programu są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. Głównym celem Programu jest promocja i upowszechnianie czytelnictwa wśród nieczytających oraz zwiększenie oferty bibliotek szkolnych w zakresie nowości wydawniczych, w tym multimediów ze szczególnym uwzlędnieniem współpracy biblioteki publicznej ze szkolną w zakresie kształtowania księgozbioru dla dzieci i młodzieży w bibliotekach publicznych i szkolnych.

Dzięki udziałowi w programie Biblioteka Zespołu Szkół w Osielcu otrzymała 15 000 zł na zakup lektur i nowości wydawniczych.