W bieżącym roku szkolnym nasza placówka została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, otrzymując na zakup książek do szkolnej biblioteki kwotę 15 tys. zł. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 613 woluminów .
W ramach programu zrealizowano szereg działań mających na celu wzmocnienie  zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej.
Bardzo miłym i niezapomnianym wydarzeniem było zorganizowanie w bibliotece cyklu przedświątecznych spotkań Poczytaj mi, przyjacielu podczas, których uczniowie klasy VI a czytali bajki bożonarodzeniowe swoim młodszym kolegom. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z klasy  0 oraz uczniowie z klas I-III. W trakcie zajęć dzieci zostały wprowadzone w tematykę Świąt Bożego Narodzenia, a następnie zostały odczytane bajki Kiedy spadnie śnieg? i W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Po krótkiej dyskusji nad przeczytanymi bajkami odbyły się zabawy i śpiewanie kolęd.
Był to mile spędzony czas, wszyscy nie tylko zgłębiali zainteresowania książką, ale również dobrze się bawili.