Inspektor ochrony danych osobowych wyznaczony przez Administratora:

Dariusz Kozłowski, e-mail inspektor@cbi24.pl