„SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA”

W październiku 2019r. nasza Szkolna Kasa Oszczędności przystąpiła do programu TalentowiSKO. Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Więcej informacji na stronie: www.TalentowiSKO.pl.

Nasza kasa SKO przystąpiła do Konkursu: „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”. W ramach tego przedsięwzięcia będziemy organizować różne konkursy np. plastyczne i artystyczne, będą organizowane lekcje o pieniądzu, konkursy dotyczące oszczędzania. Informacje będą podawane na bieżąco na gazetce szkolnej oraz stronie szkoły. Relację z działań podejmowanych w szkole można śledzić na bieżąco na blogu: „BlogowiSKO” KLIK W październiku 2019r. do grona członków SKO zostali przyjęci nowi członkowie – uczniowie klas drugich oraz uczeń z klasy pierwszej. Otrzymali książeczki SKO, w których zapisywane są ich „operacje finansowe”. Od sponsora, czyli Banku Spółdzielczego w Jordanowie otrzymali opaski odblaskowe, które na pewno przysłużą się ich bezpieczeństwu na drodze!

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od 2007r. Wtedy to ze strony Banku Spółdzielczego w Jordanowie padła propozycja współpracy ze szkołą i utworzenia SKO.

Członkiem „SKO” może być każdy uczeń naszej szkoły – wystarczy tylko zgłosić opiekunowi chęć zapisania się i oczywiście systematycznie gromadzić oszczędności!

Ale SKO to nie tylko gromadzenie na książeczkach środków finansowych. Co roku organizujemy konkursy popularyzujące ideę oszczędzania, działalność naszej Szkolne Kasy Oszczędności oraz styl życia zgodny z ekologią. Patronem naszej działalności jest Bank Spółdzielczy w Jordanowie, który jest również sponsorem wszystkich nagród fundowanych
w organizowanych konkursach.