W Szkole Podstawowej w Osielcu działa stołówka, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
Koszt dwudaniowego obiadu z kompotem to jedynie 3 złote dziennie. Nasze Panie Kucharki: Joanna Słońska, Elżbieta Buda oraz Jolanta Szeląg codziennie dbają o to, aby posiłki były smaczne, urozmaicone i pełne wartości odżywczych.
 
Wydawanie posiłków:
 
Klasa „0” podczas lekcji pozostałych klas.
1. Przerwa od 10:25 -10:40 – klasy I- III SP
2. Przerwa od 11:25 -11:40 – klasy IV- VI SP
3. Przerwa od 12:25-12:40- klasy VII-VIII SP
 
INFORMACJA: Odpisy z obiadów tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tj. dzień wcześniej, przy nieobecności powyżej trzech dni. Zwrot odliczony będzie w następnym miesiącu. Odpisy można zgłaszać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Osielcu – tel.
 18 27 73 902.
Osoby chcące korzystać z obiadów bezpłatnych mogą zgłosić się do GOPS z kompletem dokumentów.