Akcje informacyjna na temat szkodliwości palenia.  Podczas realizacji uczniowie m.in. oglądali filmy na YouTube: o szkodliwości palenia papierosów, film jak produkuje się papierosy, dotyczący wpływu na środowisko naturalne, film pokazujący, co znajduje się w dymie papierosowym. Kampanie obejmowały wszystkie klasy od I –VIII. CEL: zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu i papierosów elektronicznych na zdrowie i życie człowieka. Uświadomienie dzieciom, że produkcja tytoniu zanieczyszcza planetę i szkodzi zdrowiu wszystkich ludzi. Uczniowie na zajęciach wykonywali również plakaty.