Celem obchodów dnia było uświadomienie dzieciom, jaki wpływ ma zanieczyszczone środowisko na nasze zdrowie. W kampanii wzięli udział uczniowie klas I – VIII.