Nad brzegiem rzeki Skawy

U Kamieniołomu stóp.

Kolejne pokolenia szukają

życia dróg.

Tu zdobywamy wiedzę.

Tu poznajemy świat.

Otuchy, wiary w siebie

Dodaje bratu brat.

Nasza mała ojczyzna.

Nasz drugi ważny dom.

Młodym sercom tak bliska.

Planów i marzeń port.

Dzwon na kościelnej wieży

Wciąż przypomina, by

wśród szkolnej zawieruchy

nie tracić nigdy sił.

Ufności pełni wiary

Wszak mamy jeden cel.

W mądrości i przyjaźni

Przeżywać każdy dzień.